QUBIOTECH

  • Name QUBIOTECH
  • Categoría InvestigaciónSaúde

Qubiotech, Health Intelligence S.L é unha iniciativa empresarial de base innovadora dedicada ao desenvolvemento de novas ferramentas tecno-informáticas para a mellora do diagnóstico, tratamento e o seguimento médico.

Actualmente están a comezar a súa actividade a partir dun resultado de investigación orixinado a partir de investigadores do Servizo de Medicina Molecular do Complexo Clínico Universitario de Santiago de Compostela e transferido a empresa a través dun acordo de licenza coa Fundación Ramón Domínguez.

www.qubiotech.com