Queizuar

  • Name Queizuar
  • Categoría Agroalimentario

Queizuar é unha empresa de tradición queixeira que se sitúa na zona centro de Galicia, mais especificamente entre os ríos Ulla e Tambre. Na súa rama de I+D+i aposta pola calidad e o absoluto respeto polo medio ambiente. Actualmente colabora en proxectos de investigación biotech coas 3 universidades galegas dende fai mais de 6 anos. Os seus proxectos están relacionados coa valorización do soro do leite, o cal debe ser tratado antes da emisión ao medio ambiente.

www.qbama.es