GalChimia

  • Name GalChimia
  • Categoría Químico

GalChimia é unha pequena compañía de servicios de Química Orgánica Sintética que centra o seu negocio na I+D ofrecendo servicios especializados e de alto valor engadido de Química Orgánica Sintética para as industrias química, farmacéutica e biotecnolóxica. Fundada no 2001, GalChimia é unha das empresas líderes en España na Química Orgánica Sintética.

www.galchimia.com