Xornada: INSTRUMENTOS DE APOIO A EMPRESAS: UNHA VISIÓN PRÁCTICA