Xornada EPO: O que todo investigador debería saber sobre patentes