XORNADA – COLOQUIO SOBRE BIOTECNOLOXÍA CA EMPRESA KERENTECH