Transferencia de Tecnoloxía e Mellora das Redes de Cooperación (Proxecto VT)