Presentación dos programas de formación IGAPE-EOI para a internacionalización e emprendedores