Premio de Transferencia en Galicia a un proxecto para facer fariña co sangue dos matadoiros