TECNÓPOLE

  • Name TECNÓPOLE
  • Categoría Investigación

TECNÓPOLE, Parque Tecnolóxico de Galicia, é un recinto de 550.000 metros cadrados con servizos avanzados para empresas de base tecnolóxica e elevado perfil innovador. Trátase dun contorno de excelencia no que se apoia firmemente a innovación, fomentando a transferencia de coñecemento e de tecnoloxía e favorecendo a creación e o crecemento de empresas, poñendo a disposición destas, infraestruturas de calidade e servizos de alto valor engadido dotados coas últimas tecnoloxías.

www.tecnopole.es