SunRock Biopharma

  • Name SunRock Biopharma
  • Categoría InvestigaciónSaúde

SunRock desenvolve anticorpos terapéuticos dirixidos contra o Receptor de Quimiocina 9, CCR9, unha nova diana terapéutica na que a súa sobreexpresión está correlacionada coa capacidade invasora da Leucemia Linfoblástica Aguda de Linfocitos T, a Leucemia Linfática Crónica de Linfocitos T e tumores sólidos como o cáncer de ovario, o cáncer de próstata, o cáncer de mama e o melanoma.

http://www.sunrockbiopharma.com/index.php?lang=es