Nasasbiotech

  • Name Nasasbiotech
  • Categoría InvestigaciónSaúde

Nasasbiotech é unha compañía biotecnolóxica que desenvolve solucións clínicas novidosas para mellorar o diagnóstico, pronóstico e tratamento do cáncer.

A súa investigación céntrase principalemente no estudo de células tumorais ou CTC, o seu papel na formación da metástase, o seu uso como ferramentas de diagnóstico e pronóstico e o desenvolvemento de sistemas o seu control e captura de circulación.

nasasbiotech.com