MycoGalicia Plantae

  • Name MycoGalicia Plantae
  • Categoría Medioambiental

MycoGalicia Plantae centra a súa actividade na asesoría micolóxica-forestal, xestionando a explotación sostible de cogomelos a nivel silvícola e industrial, así como potenciando usos alternativos á madera nos montes.

Por outra parte, o seu principal obxectivo é la investigación e o desenrolo de aplicacións dirixidas a suplir diferentes necesidades do sector industrial ou agrícola, así como ampliar o coñecemiento científico no ámbito da micoloxía, a sua divulgación e a formación, profesional ou no, de persoas dentro da mesma.

https://mycogalicia.com/