LABORATORIO CIFGA S.A

  • Name LABORATORIO CIFGA S.A
  • Categoría FarmacéuticoQuímico

LABORATORIO CIFGA S.A é unha empresa químico-farmacéutica dedicada ao desenvolvemento de materiais de referencia certificados de biotoxinas mariñas e reactivos para investigación, así como compostos novidosos con aplicacións terapéuticas. A compañía converteuse no primeiro produtor de materiais de referencia certificados de biotoxinas mariñas en Europa.

www.cifga.es