INIBIC

  • Name INIBIC
  • Categoría Investigación

INIBIC: O Instituto de Investigación Biomédica da Coruña está composto polos grupos de Investigación do Hospital, a Universidade e a Área de Atención Primaria da Coruña, coa finalidade de crear un marco de colaboración estable, que integre a investigación básica e clínica desenvolvida, posibilitando unha transferencia á sociedade máis eficaz dos avances científicos obtenidos no diagnóstico, prevención e tratamento das enfermidades.

http://www.inibic.es/