II Encontro Agrobiotech Innovación

  • Name II Encontro Agrobiotech Innovación
  • Categoría Fotos Bioga

O Encontro Agrobiotech Innovación é unha acción do Programa Agrobiotech Innovación, posto en marcha pola Xunta de Galicia a través da Axencia Galega de Innovación (GAIN) e o Parque Tecnolóxico de Galicia, no que se dan cita as empresas demandantes ou oferentes de produtos, servizos ou tecnoloxías, a administración autonómica, os clústers, as asociacións e os centros tecnolóxicos máis relevantes nos sectores da Biotecnoloxía, Agroalimentación e Biomasa.