iCODA

  • Name iCODA
  • Categoría Medioambiental

iCODA xorde tras 20 anos de investigación na Universidade de Santiago de Compostela no campo da co-dixestión anaerobia. O equipo que forma iCODA axuda a implantar procesos de coxixestión anaerobia nas plantas de biogás de instalacións agrícolas, EDAR e estacións de tratamento de residuos de xeito metodolóxico e racional óptimo o seu funcionamento nun curto espazo de tempo. Mediante a aplicación da nosa metodoloxía Optiblender®, a produción máxima de biogás está asegurada sen comprometer a estabilidade dos dixestores. Para iso, Optiblender® facilita a selección dos residuos máis adecuados e monitorea dinámicamente a planta de biogás, tomando decisións sobre a dosificación dos diferentes residuos, tendo en conta a estabilidade do proceso.

www.icoda.es