HGBeyond

  • Name HGBeyond
  • Categoría InvestigaciónSaúde

HGBeyond diseña novos materiais basados en hidroxeles para a liberación controlada de substancias. En particular, diseña e desenvolve novos materiais para a fabricación de lentes de contacto con alto valor engadido. A largo prazo, pretende diseñar lentes de contacto para o tratamiento de enfermedades oculares, como a diabetes o aquelas asociadas co síndrome do ollo seco.

En 2015, foi concedida a patente tecnolóxica principal para producir hidroxeles de próxima xeración en Estados Unidos, Europa e Japón.

http://www.hgbeyond.com/