Health in Code

  • Name Health in Code
  • Categoría InvestigaciónSaúde

É unha empresa especializada en enfermidades cardiovasculares hereditarias. Conta cun equipo multidisciplinar e está especializada en diagnóstico xenético de enfermidades cardiovasculares hereditarias e a interpretación de estudios xenéticos.

A súa misión consiste en:

  • Identificar problemas de saúde que se poidan beneficiar do diagnóstico xenético.
  • Desenvolver e proporcionar servizos que permitan aplicar a xenética na práctica clínica

Inicio