Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela

  • Name Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela
  • Categoría InvestigaciónSaúde

A misión da Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela  é  impulsar a investigación, a docencia, o desenvolvemento científico e a innovación no ámbito sanitario nas Xerencias de Xestión Integrada da súa influencia.Para logralo, servímonos da innovación como ferramenta de transferencia á  sociedade dos resultados da investigación. Neste proceso de traslación de coñecemento xoga un papel clave o texido empresarial de diferentes ámbitos: tecnolóxico, alimentario, farmacéutico, co que a Fundación mantén estreitas e permanentes colaboracións.

O noso obxetivo é ser un referente na xestión especializada e a promoción da investigación no entorno sanitario.Actuamos como soporte dos diversos grupos de investigación en todas as fases da cadena de valor da investigación biomédica en particular e da área da salud en xeral.

http://www.fundacionidisantiago.es/