EFT Consulting

  • Name EFT Consulting
  • Categoría InvestigaciónServizos

EFT Consulting é o nome comercial baixo o cal presta os seus servizos de consultaría Eladio Crego, con máis de 12 anos de experiencia traballando con empresas tecnolóxicas e institucións de diferentes ámbitos.

Eladio Crego presta servizos de consultaría, entre outras, nas áreas de:

Definición de modelos de financiamento público privados de proxectos científico-tecnolóxico.
Avaliación de modelos de negocio e potencial comercial de resultados científico-tecnolóxico e EBTs.
Xestión económico-financeira.
Desenrolo de plans de negocio e captación de financiamento.
Avaliación e Xestión de investimentos tecnolóxicos.
Traballa con institucións públicas e privadas con actividades nos eidos do emprendemento e a transferencia de tecnoloxía, así como con empresas tecnolóxicas en fases iniciais de desenvolvemento e crecemento.

eladio.crego@eftconsulting.com