Edafotec

  • Name Edafotec
  • Categoría IngenieríaMedioambiental

EDAFOTEC, Solos á Carta, constitúese a partir da extensa experiencia dos seus socios no campo da investigación en solos contaminados e degradados, consultaría medioambiental e xestión de proxectos de innovación.

Os proxectos realizados abarcan a rehabilitación de augas, solos e/ou ecosistemas contaminados e/ou degradados, e restauración da paisaxe, mediante a utilización de tecnoloxías de vangarda como Solos artificiais y Biocarbonos e outras solucións eco eficientes.

No ano 2014  constituíuse a filial en Perú, EDAFOTEC SAC. EDAFOTEC  realizou e/ou está realizando na actualidade traballos en Angola, España,  México, Perú e Portugal e ten presencia comercial en Chile, Indonesia.

www.edafotec.com