Ecolagunas

  • Name Ecolagunas
  • Categoría Medioambiental

ECOLAGUNAS, S.L. é unha consultora especializada na depuración de augas residuais e xurros mediante o emprego de sistemas de humidais artificiais e balsas. A sua actividade consiste en calcular, proxectar, dirixir e executar as obras necesarias, ademais da posterior explotación e mantemento das instalacións.

A sua principal diferenza coa competencia é a importante redución dos custos de explotación e mantemento das instalacións de depuración debido entre outras á práctica eliminación dos custos enerxéticos e a eliminación da man de obra especializada para o mantemento.

Outra diferencia importante é que este sistema non só non produce impacto ambiental senón que en moitas ocasións supón unha mellora da contorna.

www.ecolagunas.com/