ECOCELTA

  • Name ECOCELTA
  • Categoría AgroalimentarioMedioambiental

ECOCELTA , compañía galega fundada en 2003, é produtora de aboamentos orgánicos naturais a partir da xestión de restos orgánicos mediante compostaxe, metanización e lombricultura. Algúns dos seus servizos son: xestión ambiental, educación ambiental, aplicación de aboamentos, asesoramento integral e loxística. A empresa ten un compromiso co medio, coa finalidade de tomar parte activamente na defensa e a conservación da natureza, entendendo que a educación ambiental constitúe un papel de suma importancia para a adquisición dos valores de protección e prevención do medio.

www.ecocelta.com