EBIOTEC

  • Name EBIOTEC
  • Categoría Saúde

Ebiotec é unha empresa biotecnolóxica que ten o seu orixe en 2001. Conta con dúas liñas de traballo, buscar novos aportes nutricionais de orixe mariño e vexetal de alto valor engadido, para mellorar a saúde dende a alimentación e desenrolar servizos de tecnoloxía aplicada a saúde, para o diagnostico precoz, a prevención de enfermidades e o seu tratamento individualizado nas áreas de xenética, neurociencias e biotecnoloxía.

www.ebiotec.com