DART

  • Name DART
  • Categoría InvestigaciónSaúde

Detection and Radiation Technologies S.L. é unha spin-off creada a partir do Sergas e da Universidade de Santiago de Compostela. A actividade de Dart está destinada a construír e proporcionar ferramentas de aseguramento da calidade na dosimetría de radioterapia.

Presentación DART en Transbio Sudoe SQC_140923

www.dart-dosimetry.com