CICA

  • Name CICA
  • Categoría Investigación

O Centro de Investigacións Científicas Avanzadas (CICA) aséntase coa finalidade de potenciar algunhas das áreas de investigación máis potentes da Universidade da Coruña, aquelas orientadas aos recursos químico-biotecnolóxicos como as ciencias biomédicas. Ademáis de potenciar a investigación nestas áreas, dota dunha estructura organizativa a uns grupos en continua expansión e desenvolvemento con novas necesidades. Define o seu obxectivo principal como o de “impulsar o avance a excelencia na I+D+i básica e aplicada nas ciencias químicas, biolóxicas e biomédicas, optimizando os recursos científicos da institución, potenciando a capacidade investigadora da Universidade e fomentando a transferencia de resultados a sociedade”

El CICA está situado no campus de Elviña (A Coruña) no parque tecnolóxico da UDC, e conta con 3500 m2 de laboratorios para os grupos de investigación perfectamente equipados, laboratorios de servizos comúns, zonas de grupos, espacios para reunión e un salón de actos para completar a vida científica diaria.

Ver página web