CENTAURI BIOTECH

  • Name CENTAURI BIOTECH
  • Categoría Investigación

Centauri é una empresa biotecnolóxica adicada ao desenrolo de terapias avanzadas no campo veterinario. Os produtos e servizos que desenrola e comercializa Centauri teñen como principal elemento innovador a utilización de células nai para o tratamento de diversas patoloxías, principalmente en cabalos de competición e animais de compañía.

www.centauribiotech.com