Caroi’Line Cosmética

  • Name Caroi’Line Cosmética
  • Categoría CosméticaInvestigación

Caroi’Line Cosmética é unha empresa dedicada á investigación, desenvolvemento, producción e comercialización de ingredientes cosméticos de orixe natural e respetuosos co medio ambiente.

Fundada no ano 2001, a nosa empresa convertiuse nun dos principais proveedores mundiales de escualano de oliva. Ademáis, entre os nosos productos tamén podemos destacar un extracto fenólico de uva blanca galega albariña (Uvariño) con actividade antioxidante e antibacteriana.

 

http://www.caroiline.com/