Campus Vida

  • Name Campus Vida
  • Categoría Investigación

Campus Vida é unha agrupación estratéxica entre tódolos actores do sector das ciencias da saúde. Liderado pola Universidade de Santiago de Compostela, Campus Vida integra a Universidades, Centros de investigación, Hospitais e Fundacións hospitalarias así como empresas. Campus Vida conta coa acreditación oficial como Campus de Excelencia Internacional.

http://campusvida.usc.es/es/