Bioalmorzo “Oportunidades profesionais no sector Biotech”

  • Name Bioalmorzo “Oportunidades profesionais no sector Biotech”
  • Categoría Fotos Bioga

O pasado 3 de Marzo de 2021 tivemos un Bioalmorzo, en colaboración coa Axencia Galega de Innovación (GAIN), de maneira online, cos alumnos da Facultade de Bioloxía da Universidade de Santiago de Compostela, neste Bioalmorzo acercamos as oportunidades profesionais do sector biotech aos estudantes de Bioloxía.