Anfaco-Cecopesca

  • Name Anfaco-Cecopesca
  • Categoría AgroalimentarioServizos

ANFACO-CECOPESCA é unha organización empresarial independiente, de ámbito nacional, cuia labor céntrase na representación e defensa dos intereses de máis de 245 empresas pertencentes a tódolos eslabóns do complexo mar-industria, conformando desta maneira, un autentico clúster no ámbito do sector agro-mar alimentario.

A cifra de facturación global dos seus asociados ascende a 7.300 millones de euros, empleando a más de 25.000 traballadores e comercializando seus productos en máis de 115 países dos 5 continentes.

 

http://www.anfaco.es