Os empresarios galegos no exterior interésanse polo Campus Vida