O perfil xenético mitocondrial determina a evolución da artrose