O número de proxectos en biotecnoloxía sanitaria desenvoltos en España medra un 41,1% en 2013