O emprendedor de responsabilidade limitada, nova forma xurídica