O clúster Bioga da emprego directo en Galicia a 500 persoas e xerou 57 millóns de volume de negocio en 2012