O Acelerador de Transferencia apoiará catro novos proxectos xurdidos nos laboratorios da USC