Novidoso programa para acercar ao enfermo o que se comproba en laboratorio