MycoGalicia Plantae, ‘EBT’ da Universidade de Vigo, impulsa a xornada ‘A outra cara do monte’ para avanzar nos “aproveitamentos alternativos” dos bosques galegos