Máis de 500 empresas optan ás axudas Feder-Innterconecta 2 en Galicia