Loli Pereiro: «Nos 5 últimos anos aumentamos a un ritmo dun 10 % anual e hai moito aínda por facer»