IV Bio Investor Day: oito proxectos biotecnolóxicos na búsqueda de financiamento