Investigadores galegos premian o traballo dun grupo de Santiago sobre a obesidade