Informes Biotech Galicia

Dende o 2015 Bioga elabora, de forma anual, o Informe Bio, o referente do sector biotecnolóxico en Galicia.

No informe analízanse os principais datos estadísticos da evolución do sector co obxectivo de examinar os distintos ámbitos que compoñen o ecosistema no que se desenvolve a biotecnoloxía en Galicia, así como coñecer a súa situación actual e tendencias.

A través do Informe poderás coñecer os aspectos máis destacados que afectan ao sector da biotecnoloxía en Galicia.