Informes Biotech Galicia

Desde o 2015 Bioga elabora, de forma anual, o Informe Bio, o primeiro do sector biotecnolóxico en Galicia.
O obxectivo do Informe é analizar os distintos ámbitos que compoñen o ecosistema no que se desenvolve a biotecnoloxía en Galicia, así como coñecer a súa situación actual e tendencias.
Desagregado en seccións que abordan aspectos como os indicadores da actividade, a situación do mercado de Innovación Biotecnolóxica, a internacionalización das empresas, a actividade dinamizadora do sector durante o exercicio anual ou os socios que forman parte do clúster, a través do Informe poderás coñecer os aspectos máis destacados que afectan ao sector da biotecnoloxía en Galicia.