GAIN presenta o Balance da Estratexia Galega de Impulso á Biotecnoloxía.