Ferramenta de avaliación do impacto do BREXIT nas empresas de Galicia