Estratexia de Impulso á biotecnoloxía 2016-2020

Estratexia de Impulso á Biotecnoloxía 2016-2020

A estratexia da Xunta de Impulso á biotecnoloxía prevé unha inversión movilizada de 200 millóns de euros para crear en Galicia un biopolo altamente competitivo que se configure como referente do sector.

De esa cantidade, 125 millóns proveñen de fondos públicos e 75 millóns de capital privado movilizado. Trátase de máis do doble de financiación co que contou o sector no período 2012-2015, concretamente, un 117% máis.

Así mesmo, neste último período activáronse 92 millóns de euros para apoiar a biotecnoloxía, centrados fundamentalmente nos proxectos de innovación empresarial apoiados por programas como o Conecta Peme, o Interconecta, as Unidades Mixtas de Investigación e as distintas aceleradoras, no respaldo á compra pública innovadora, no apoio aos organismos de investigación, nos diferentes programas do Igape e na financiación mediante capital risco.

OBXETIVOS

  • Incrementar o número de empresas biotecnolóxicas nun 15%.
  • Aumentar a facturación do sector biotecnolóxico galego nun 20%.
  • Incrementar o número de empleos bioespecializados nun 25%.
  • Posicionar Galicia a nivel internacional como comunidade líder en innovación biotecnolóxica.

CAPACIDADES

  • 3 Universidades e 2 Campus de Excelencia Internacional en ámbitos fortemente relacionados coa biotecnoloxía.
  • Máis de 7000 investigadores de talento e varios líderes de coñecemento internacional en ciencias da vida.
  • Máis de 219 empresas biotecnolóxicas que facturan 247 M€ e dan empleo especializado a máis de 1268 personas.
  • Comunidad Autónoma con maior grado de bioemprendemento.

PARTICIPACIÓN

66 axentes do ecosistema biotecnolóxico participaron na elaboración de esta estratexia de todos / para todos.

FOCO

7 sub-sectores estratéxicos onde Galicia posee as capacidades, o potencial e a oportunidade de convertirse nunha das comunidades líderes a nivel internacional en investigación e desenvolvemento de negocio basado en ferramentas biotecnolóxicas.

EIXOS E PROGRAMAS DE ACTUACIÓN