Encontro “Ecosistema do deseño para a innovación empresarial”