CHB QUÍMICA, Formación en empresas e institucións educativas